Fire Gala

Wciąż nowa, ale szybko zdobywająca popularność i rozwijająca się część programu EJC. Najlepsi z najlepszych ogniowców pokażą swoje wyjątkowe umiejętności podczas tego późnowieczornego pokazu dla ogromnej publiczności.