Media

Warunki przydzielania akredytacji:
– akredytacje przyznawane są nieodpłatnie;
– ostateczny termin składania wniosków o akredytację upływa: 25 lipca 2023
– informacje o udzieleniu akredytacji prasowej zostaną potwierdzone przez organizatora drogą mailową do dnia 28 lipca 2023
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny;
– akredytacje można odebrać: w dniach 29 lipca – 5 sierpnia 2023 lipca z punktu informacyjnego EJC na Targach Lublin.

Akredytacja prasowa uprawnia do uczestnictwa we wszystkich punktach programu, także tych z ograniczoną ilością miejsc, przeprowadzanie wywiadów z artystami po uzgodnieniu z organizatorem, wycieczki po terenie EJC w wybranym terminie.

Wszelkich informacji udziela Joanna Ciesielka, asia@wniedoczasie.pl